شماره ثبت بـرند 203099
از اداره کل ثبت علائم تجاری

تاریخ : 1397/7/9

نمایندگی استانی

علاقمندان به اخذ سرپرستی استانی با دفتر مرکزی ماتا تماس حاصل نمایند.