شماره ثبت بـرند 203099
از اداره کل ثبت علائم تجاری

تاریخ : 1395/12/17

راهنمای سایت

این سایت از تمامی آژانس‌های املاک سراسر کشور دعوت به همکاری دوجانبه می‌نماید:

مدیران محترم آژانس‌ها : شما نیز می‌توانید اطلاعات و فیلم املاکی را که در اختیار دارید، در این سایت به نمایش عموم بگذارید.لازم به ذکر است که نمایش فایل‌های ثبت شده جهت بازدیدکنندگان سایت، فقط با نام و شماره تلفن آژانس مربوطه همراه خواهد بود. ضمناً هر روز می‌توانید با نام کاربری و رمز خود به قسمت لیست درخواست املاک مراجعه و آنها را مشاهده نمایید.لذا در صورت تمایل می‌توانید فرم زیر را تکمیل فرمایید. پس از تأیید و ارائه شماره عضویت توسط مـاتـا، جنابعالی و سایر مشاوران زیرمجموعه می‌توانید با درج نام کاربری و رمز ورود، به قسمت ثبت ملک وارد شده و با ذکر نام ثبت‌کننده، ملک مورد نظر را ثبت نمایید.

 

این سایت از تمامی آژانس‌های املاک سراسر کشور دعوت به همکاری دوجانبه می‌نماید:

مدیران محترم آژانس‌ها : شما نیز می‌توانید اطلاعات و فیلم املاکی را که در اختیار دارید، در این سایت به نمایش عموم بگذارید.لازم به ذکر است که نمایش فایل‌های ثبت شده جهت بازدیدکنندگان سایت، فقط با نام و شماره تلفن آژانس مربوطه همراه خواهد بود. ضمناً هر روز می‌توانید با نام کاربری و رمز خود به قسمت لیست درخواست املاک مراجعه و آنها را مشاهده نمایید.لذا در صورت تمایل می‌توانید فرم زیر را تکمیل فرمایید. پس از تأیید و ارائه شماره عضویت توسط مـاتـا، جنابعالی و سایر مشاوران زیرمجموعه می‌توانید با درج نام کاربری و رمز ورود، به قسمت ثبت ملک وارد شده و با ذکر نام ثبت‌کننده، ملک مورد نظر را ثبت نمایید.

 

این سایت از تمامی آژانس‌های املاک سراسر کشور دعوت به همکاری دوجانبه می‌نماید:

مدیران محترم آژانس‌ها : شما نیز می‌توانید اطلاعات و فیلم املاکی را که در اختیار دارید، در این سایت به نمایش عموم بگذارید.لازم به ذکر است که نمایش فایل‌های ثبت شده جهت بازدیدکنندگان سایت، فقط با نام و شماره تلفن آژانس مربوطه همراه خواهد بود. ضمناً هر روز می‌توانید با نام کاربری و رمز خود به قسمت لیست درخواست املاک مراجعه و آنها را مشاهده نمایید.لذا در صورت تمایل می‌توانید فرم زیر را تکمیل فرمایید. پس از تأیید و ارائه شماره عضویت توسط مـاتـا، جنابعالی و سایر مشاوران زیرمجموعه می‌توانید با درج نام کاربری و رمز ورود، به قسمت ثبت ملک وارد شده و با ذکر نام ثبت‌کننده، ملک مورد نظر را ثبت نمایید.