شماره ثبت بـرند 203099
از اداره کل ثبت علائم تجاری

تاریخ : 1395/10/11

فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 6

محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع
امیر آباد . باباطاهر نو ساز 7,100,000
امیر آباد . كارگر شمالی نو ساز 6,200,000
امیر آباد . محدوده پارک لاله نو ساز 6,400,000
جمشیدیه . جبلی نو ساز 12,000,000
قائم مقام فراهانی . مشاهیر نو ساز 6,700,000
محدوده پارك ساعی نو ساز 8,000,000
میدان فلسطین 20 4,500,000
یوسف آباد . بوعلی سینا نو ساز 6,500,000
یوسف آباد . بیستون نو ساز 9,000,000
یوسف آباد . جهان آرا نو ساز 6,500,000
یوسف آباد . جهان مهر نو ساز 7,000,000
یوسف آباد . خیابان 11 نو ساز 8,500,000