شماره ثبت بـرند 203099
از اداره کل ثبت علائم تجاری

تاریخ : 1395/10/11

کم‌درآمدها از دولت اجاره‌بها مي‌گيرند

جواد حق‌شناس معاون مسکن شهري بنياد مسکن اعلام کرد، ماهانه 200 تا 400 هزار تومان کمک بلاعوض در قالب طرح جامع مسکن به کم درآمدها پرداخت مي‌شود.

اگر کسي بخواهد از واحدهاي اجاري استفاده کند و جز دهک‌هاي کم درآمد جامعه به حساب بيايد، در شهرهاي کمتر از 500‌هزار نفر 200‌ هزار تومان و شهرهاي بالاي 500‌ هزار نفر 400‌ هزار تومان در ماه بن اجاره دريافت خواهد کرد. به گفته جواد حق‌شناس، معاون مسکن شهري بنياد مسکن در قالب برنامه مسکن اجتماعي به چهار دهک کم‌درآمد در شهرهاي کمتر از 500‌ هزار نفر و بالاتر از 500‌ هزار نفر به ترتيب ماهيانه 200 و 400‌ هزار تومان کمک بلاعوض پرداخت مي‌شود.
جزييات طرح جامع مسکن
در قالب «طرح جامع مسکن» دو برنامه حمايتي و اجتماعي در نظر گرفته شده که در برنامه اجتماعي، روش‌هايي غيراز ساخت پيش‌بيني شده است. اين را جواد حق‌شناس به ايسنا گفته و توضيح داد: بدين ترتيب اگر کسي بخواهد از واحدهاي اجاري استفاده کند و داراي شرايط باشد در شهرهاي کمتراز 500‌هزار نفر 200‌هزار تومان و شهرهاي بالاي 500‌هزار نفر 400‌هزار تومان در ماه بن اجاره دريافت خواهد کرد. اين رقم نيز از ارقام تأمين هزينه‌هاي مسکن مرکز آمار استخراج شده که متوسط پرداختي اجاره بها به چهار دهک پايين جامعه را تعيين کرده است.
تسهيلات 7 ميليون توماني براي شهرنشينان
کمک ديگري که در قالب اجتماعي پيش‌بيني شده اين است که متقاضيان در شهرها بتوانند تا 7.5‌ميليون تومان تسهيلات قرض‌الحسنه براي رهن خانه دريافت کنند. معاون بنياد مسکن تصريح کرد: همچنين متقاضيان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، نهادهاي اجتماعي، کميته امداد، بهزيستي يا هر دستگاه ديگري مي‌توانند با بنياد مسکن درخصوص خريد يا ساخت مسکن براي محرومان توافق کنند. بدين ترتيب به سازندگان و خريداران تسهيلات با نرخ سود 7‌ درصد پرداخت مي‌شود و به‌طور مثال در کلان‌شهرها مي‌توانند از 100‌ميليون تومان وام با بهره 7‌درصد براي خريد يا ساخت يک واحد مسکوني استفاده کنند و آن را به مدت 10‌سال به محرومان اجاره دهند. مبلغ اقساط هم تقريبا معادل اجاره‌اي مي‌شود که دريافت مي‌کنند و بعد از 10‌سال مي‌توانند خانه را در تملک خود بگيرند.
اگر دولت زميني هم داشت و خواست در اختيار بگذارد، متقاضيان يا سازمان‌هاي حمايتي مي‌توانند تا 60‌درصد اين زمين‌ها را بسازند و بفروشند و 40‌درصد باقي‌مانده را در قالب توافق با بنياد مسکن به دهک‌هاي پايين اجاره دهند.  حق‌شناس همچنين درخصوص برنامه حمايتي که به خريد مسکن دهک‌هاي پايين اختصاص دارد، گفت: قالب حمايتي اين طرح شامل ساخت مسکن مي‌شود. دولت در اين خصوص تسهيلاتي را پيش‌بيني کرده که در کلان‌شهرها تا 50‌ميليون تومان، در شهرهاي زير 200‌هزار نفر 40‌ميليون تومان و در شهرهاي کوچک 30‌ميليون تومان تسهيلات با نرخ سود 7‌درصدي در قالب يارانه به متقاضياني که داراي زمين هستند و زمينشان قابل دريافت پروانه از شهرداري است، پرداخت شود. اگر بخواهند خريد مسکن انجام دهند نيز بتوانند خريد کنند. عمر ساختمان‌ها نيز تا 20‌سال در نظر گرفته شده است.
مسکن‌هاي مهر بدون متقاضي ساماندهي مي‌شوند
معاون مسکن شهري بنياد مسکن اظهار کرد: در برنامه حمايتي، طرح ديگري پيش‌بيني شده که متقاضي در صورت تمايل مي‌تواند از مسکن مهر فاقد متقاضي با 7‌ميليون تومان کمک بلاعوض به اضافه تسهيلات مسکن مهر استفاده کند. بدين ترتيب ممکن است مقداري از واحدهاي فاقد متقاضي مسکن مهر نيز به فروش برسد. به گفته حق‌شناس، بعد از مسکن مهر، پيرو طرحي که در قالب «طرح جامع مسکن» براي اقشار کم‌درآمد و نيازمند تهيه شده، وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسکن، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت رفاه، بانک مرکزي طرحي با عنوان مسکن حمايتي و اجتماعي براي گروه کم‌درآمدها تهيه کردند.