شماره ثبت بـرند 203099
از اداره کل ثبت علائم تجاری

کد آگهی:
51207
شماره تماس:
2222
عنوان آگهی :
نوع آگهی :
واحد اپارتمانی
توضیحات آگهی :
موقعیت مکانی
کشور : ایران
استان : تهران
شهر : تهران
خیابان اصلی : sss
پلاک : 222
وضعیت سکونت
واقع در
اسناد ثبتی
موقعیت
عرض خیابان (گذر) : متر : نامشخص
مشخصات
متراژ : 34343
مشخصات معامله
مبلغ کل (تومان) : 3232