شماره ثبت بـرند 203099
از اداره کل ثبت علائم تجاری

کد آگهی:
41122
شماره تماس:
9389898
مشاور املاک :
عنوان آگهی :
مجتمع تفریحی
نوع آگهی :
واحد اپارتمانی
توضیحات آگهی :
موقعیت مکانی
کشور : ایران
استان : کرمانشاه
شهر : کنگاور
خیابان اصلی : rrr
پلاک : 333
وضعیت سکونت
واقع در
اسناد ثبتی
موقعیت
عرض خیابان (گذر) : متر : نامشخص
مشخصات
متراژ : 33
مشخصات معامله
مبلغ کل (تومان) : 44