شماره ثبت بـرند 203099
از اداره کل ثبت علائم تجاری

کد آگهی:
41120
شماره تماس:
09377607578
عنوان آگهی :
احتشامیه
نوع آگهی :
واحد اپارتمانی
توضیحات آگهی :
موقعیت مکانی
کشور : ایران
استان : تهران
شهر : تهران
خیابان اصلی : ff
پلاک : 33
وضعیت سکونت
واقع در
اسناد ثبتی
موقعیت
عرض خیابان (گذر) : متر : نامشخص
مشخصات
متراژ : 43
مشخصات معامله
مبلغ کل (تومان) : 432