شماره ثبت بـرند 203099
از اداره کل ثبت علائم تجاری

کد آگهی:
41116
شماره تماس:
09377607578
عنوان آگهی :
بهارستان
نوع آگهی :
واحد اپارتمانی
توضیحات آگهی :
موقعیت مکانی
کشور : ایران
استان : کرمانشاه
شهر : کرمانشاه
خیابان اصلی : ddd
پلاک : 333
وضعیت سکونت
واقع در
اسناد ثبتی
موقعیت
عرض خیابان (گذر) : متر : نامشخص
مشخصات
متراژ : 334
مشخصات معامله
مبلغ کل (تومان) : 3343