شماره ثبت بـرند 203099
از اداره کل ثبت علائم تجاری

کد آگهی:
21103
شماره تماس:
09377607578
عنوان آگهی :
فثسیبشبشسی
نوع آگهی :
واحد اپارتمانی
توضیحات آگهی :
موقعیت مکانی
کشور : ایران
استان : هرمزگان
شهر : ابوموسی
خیابان اصلی : بیسب
پلاک : 3432
وضعیت سکونت
واقع در
واقع در... : مجتمع
اسناد ثبتی
موقعیت
عرض خیابان (گذر) : متر : نامشخص
مشخصات
متراژ : 20000
مشخصات معامله
مبلغ کل (تومان) : 20000
کاربری
فرهنگی مذهبی :