شماره ثبت بـرند 203099
از اداره کل ثبت علائم تجاری

کد آگهی:
11104
شماره تماس:
09377607578
عنوان آگهی :
تست عرض خیابان
نوع آگهی :
واحد اپارتمانی
توضیحات آگهی :
موقعیت مکانی
کشور : ایران
استان : خوزستان
شهر : اهواز
منطقه شهرداری : 2
خیابان اصلی : rrr
خیابان فرعی : wq
پلاک : 22
وضعیت سکونت
واقع در
واقع در... : خانه
پنت هاوس :
دوبلکس :
اسناد ثبتی
نوع سند : ملکی
نوع ملکی : تک برگ
تفکیک شده : غیر تفکیکی
مشخصات
متراژ : 111
مشخصات معامله
مبلغ کل (تومان) : 2222
موقعیت
عرض خیابان (گذر) : متر : 1