شماره ثبت بـرند 203099
از اداره کل ثبت علائم تجاری

کد آگهی:
11099
شماره تماس:
09377607578
عنوان آگهی :
test khiaban asli
نوع آگهی :
واحد اپارتمانی
توضیحات آگهی :
موقعیت مکانی
کشور : ایران
استان : تهران
شهر : تهران
محله : ونک
وضعیت سکونت
واقع در
واقع در... : خانه
اسناد ثبتی
مشخصات
متراژ : 22
مشخصات معامله
مبلغ کل (تومان) : 2222222