شماره ثبت بـرند 203099
از اداره کل ثبت علائم تجاری

کد آگهی:
11098
شماره تماس:
09377607578
عنوان آگهی :
test video
نوع آگهی :
واحد اپارتمانی
توضیحات آگهی :
موقعیت مکانی
کشور : ایران
استان : تهران
شهر : تهران
خیابان اصلی : ff
خیابان فرعی : ee
پلاک : 2
وضعیت سکونت
واقع در
واقع در... : خانه
اسناد ثبتی
مشخصات
متراژ : 1000000
مشخصات معامله
مبلغ کل (تومان) : 222222